Ďakujeme pánovi JUDR.Gabrielovy Zavodskému vedúcemu majetkoprávnemu odboru mesta Nové Zámky za jeho obetavosť pomôcť mladým dospelým vychádzajúcim z detských domovov pri ich štarte do života .Vďaka nemu sa nám podarilo zabezpečiť 7 mladým dospelým nové bývanie a vďaka jeho pomoci. Môžu mladý začať nový štart do života .Ďakujeme a želáme pánovi JUDR.veľa úspechov. V práci a v osobnom živote .Keby bolo viac takýchto ľudí ktorý bez váhania sa rozhodli pomôcť bezbranným deťom bez rodičov pri ich opustený brán detstva detského domova a začať nový štart do života . Ďakujeme😀

PhDr.Miloš Rybár ,starosta obce Bánov

Ďakujeme PhDr. Milošovi Rybárovi starostovi obce Bánov, okres Nové Zámky za pomoc pre mladých, dospelých vychádzajúcich z detských domovov postaviť sa na vlastné nohy, vďaka pánovi starostovi sa nám podarilo pomôcť 8 mladým dospelým pri ich štarte po odchode do života zabezpečiť im bývanie. Nový domov. Ďakujeme za veľkú pomoc.

Ďakujeme starostovi obec Dolny Oháj

Starosta obce Trnovec nad Váhom Mgr. Oliver Berecz

Ďakujeme p. Mgr.Oliverovy Bereczovi starostovi obce Trnovec nad Váhom , okres Šaľa za pomoc pre mladých, dospelých vychádzajúcich z detských domovov postaviť sa na vlastné nohy, vďaka pánovi starostovi sa nám podarilo pomôcť 5 mladým dospelým pri ich štarte po odchode do života zabezpečiť im bývanie. Nový domov. Ďakujeme za veľkú pomoc pri pomoci štartu do života.