Zbierka je venovana deťom z CD-R (bývalé detské domovy)
V období :25.09.2022 -15.12.2022
Zber veci bude prebiehať v občianskom združení Nádej ul.Polianky 15 Bratislava Dúbravka
Každé dieťa si zaslúži vianočný zázrak

Číslo účtu: SK70 0900 0000 0051 9379 2448

Naši partneri