Primátori a Starostovia pomáhajúci pri štarte do života mladým dospelým odchovancom z detských domovov:

 

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
primátor, Nové Zámky
RNDr. Ján Krtík
primátor, Levice
Ing. Branislav Becík, PhD
starosta, Dvory nad Žitavou
 Mgr. Oliver Berecz
starosta, Trnovec nad Váhom
Zoltán Pék
starosta, Podunajské Biskupice
Mgr. Rudolf Kusý
starosta, Bratislava-Nové Mesto
Miriam Lexmann
poslankyňa Európskeho parlamentu
Dárius Krajčír
starosta, Bratislava-Vajnory
Mgr. Miroslav Psota
zástupca primátora, Galanta
JUDr. Gabriel Zavodský
Majetkoprávny odbor, Nové Zámky
Ivan Solár
starosta, Dolný Oháj
PhDr. Miloš Rybár
starosta, Bánov
Ing. Gregor Izrael PhD
starosta, Chľaba
Jaroslav Bennár
starosta, Hajské
Starosta obce Jasová

Ďakujeme pánovi starostovi obce Radava Ing.Marián Chrenko
Starosta obce Lukáčovce Ing.igro Cok

Ďakujeme pánovi starostovi obce Lukáčovce Ing.Igorovi Cokovi za pomoc pri štarte do života mladým dospelým.

Dakujeme

p.Primátor Mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Ďakujeme p.Primátorovi mesta Svätý Jur Ing. Šimonovi Gaburovi za jeho obetavosť a pomoc mladým dospelým pri ich štarte do života.Vďaka pánovi Primátorovi sa nám podarilo ubytovať a pomôcť 7 mladým dospelým pri ich začiatkoch osamostatnení sa.Dalšie veľké Dakujeme patrí p.Bc. Diane Garajovéj ,Referent správy miestneho poplatku a dotácie pre mesto a správy poskytovaných dotácií mestom,taktiež p.Alexander Matisopvéj hlavnéj ekonomke Mesta za ochotu pomocť mladým dospelým a za ich ústretovosť pri realízacii dotácii Mesta . Dakujeme

Ďakujeme pánovi Primátorovi mesta Partizánske doc.PaedDr.Jozefovi Božíkovi PhD. Za jeho obetavosť a srdečnú pomoc ktorú poskytuje každý rok na pomoc mladým odchovancom detí z detských domovou .Vďaka jeho pomoci sa počas Vianoc možu mladý dospelí postaviť sa na vlastné nohy a prežiť sviatky v kruhu svojich kamarátov .Ďakujeme za jeho pomoc pri budovaní nového štartu mladým dospelým. Dakujeme

Ďakujeme p.starostovi obce Rastislavice okr.Nové Zámky Miroslavovi Juhászovi,za jeho obetavosť pomôcť mladým dospelým odchovancom detí z detských domovou CDR začleniť sa do spoločnosti a začať budovať nový štart do života .Taktiež všetkým zamestnancom Obecného úradu Rastislavice.Ďakujeme

starosta obce Kamenín Jozef Grman

Starosta obce Kamenín Jozef Grman

Dakujeme pánovi starostovi obce Kamenín Jozef Grman

Za pomoc ktorú poskituje od začiatku svojej funkcie starostu mladým odchovancom detí z detských domovov pri ich štarte do Ďakujeme ❤️