Starostovia a primátori pomáhajú pri štarte do života mladým dospelým odchovancom detí z detských domovov.

Primátor Nové Zámky – PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
Primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík
Starosta obec Dvory nad Žitavou – ING. BRANISLAV BECÍK PHD.
Starosta Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice Bratislava Zoltán Pék
Mgr.Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Miriam Lexmann
Poslanec Evropského parlamentu
Dárius Krajčír Starosta Mestskej časti Bratislava Vajnory