Primátori a Starostovia pomáhajúci pri štarte do života mladým dospelým odchovancom z detských domovov:

 

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
primátor, Nové Zámky
RNDr. Ján Krtík
primátor, Levice
Ing. Branislav Becík, PhD
starosta, Dvory nad Žitavou
 Mgr. Oliver Berecz
starosta, Trnovec nad Váhom
Zoltán Pék
starosta, Podunajské Biskupice
Mgr. Rudolf Kusý
starosta, Bratislava-Nové Mesto
Miriam Lexmann
poslankyňa Európskeho parlamentu
Dárius Krajčír
starosta, Bratislava-Vajnory
Mgr. Miroslav Psota
zástupca primátora, Galanta
JUDr. Gabriel Zavodský
Majetkoprávny odbor, Nové Zámky
Ivan Solár
starosta, Dolný Oháj
PhDr. Miloš Rybár
starosta, Bánov
Ing. Gregor Izrael PhD
starosta, Chľaba
Jaroslav Bennár
starosta, Hajské
Starosta obce Jasová

p.Primátor Mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Ďakujeme p.Primátorovi mesta Svätý Jur Ing. Šimonovi Gaburovi za jeho obetavosť a pomoc mladým dospelým pri ich štarte do života.Vďaka pánovi Primátorovi sa nám podarilo ubytovať a pomôcť 7 mladým dospelým pri ich začiatkoch osamostatnení sa.Dalšie veľké Dakujeme patrí p.Bc. Diane Garajovéj ,Referent správy miestneho poplatku a dotácie pre mesto a správy poskytovaných dotácií mestom,taktiež p.Alexander Matisopvéj hlavnéj ekonomke Mesta za ochotu pomocť mladým dospelým a za ich ústretovosť pri realízacii dotácii Mesta . Dakujeme .

Ďakujeme pánovi Primátorovi mesta Partizánske doc.PaedDr.Jozefovi Božíkovi PhD. Za jeho obetavosť a srdečnú pomoc ktorú poskytuje každý rok na pomoc mladým odchovancom detí z detských domovou .Vďaka jeho pomoci sa počas Vianoc možu mladý dospelí postaviť sa na vlastné nohy a prežiť sviatky v kruhu svojich kamarátov .Ďakujeme za jeho pomoc pri budovaní nového štartu mladým dospelým. Dakujeme

Ďakujeme pani Antošovéj HLAS – sociálna demokracia za jéj obetavosť ,ústretovosť a jej veľké srdce pomôcť .sme radi že sme ju spoznali, vďaka nej sa nám podarilo úspešne pomôcť mladým odchovancom detí z detských domovou CDR pri ich štarte do života(bývanie, práca)a za jej pomoc ktorú vždy rada dáva Deťom žijúcim v Centrách pre deti a rodinu. Ďakujeme

starosta obce Kamenín Jozef Grman

Ďakujeme pánovi MVDr. Ivan Holko , Ph.D za jeho finančný príspevok na pomoc mladým odchovancom detí z detských domovou CDR. Vďaka jeho pomoci sme mohli počas návštev mladých dospelých pomôcť z ubytovaním 2 mladým domovákom 2023 .Ďakujeme

Ďakujeme pánovi JUDr. Štefan Gašparovič starostovi obce Slovenský Grob a poslancovi NRSR za jeho pomoc pri letnom tábore v obci Marianka venovaný deťom z centier pre deti a rodiny .A veľké Ďakujeme za finančný príspevok pre mladých dospelých pred Vianocami 2023 .Ďakujeme

Ďakujeme ❤️Pánovi Mgr. Františkovy Majerskému poslanec NRSR. Za finančný dar na podporu Detí z CDR .Pri ich návštevách počas adventu 2023.Vdaka pánovi poslancovi môžeme navštíviť deti v centrách pre deti a rodiny a urobiť im šťastnejší deň počas adventu. ❤️Ďakujeme ❤️