Starostovia a primátori pomáhajúci pri štarte do života mladým dospelým odchovancom z detských domovov:

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
primátor, Nové Zámky
Primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík
Starosta obec Dvory nad Žitavou – ING. BRANISLAV BECÍK PHD.
Zoltán Pék
Starosta Mestskej časti Podunajské Biskupice, Bratislava
Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Miriam Lexmann
Poslankyňa Európskeho parlamentu
Dárius Krajčír
Starosta Mestskej časti Bratislava Vajnory


Mgr. Miroslav Psota
Zástupca primátora mesta Galanta

Ďakujeme pánovi zástupcovi primátora Mesta Galanta za pomoc pri štarte do života mladým dospelým.

Pomáha už piaty rok. Ďakujeme za jeho obetavosť a ľudskú pomoc.

JUDR.Gabriel Zavodský

Ďakujeme pánovi JUDR.Gabrielovy Zavodskému vedúcemu majetkoprávnemu odboru Mesta Nové Zámky.

Za jeho obetavosť pomôcť mladým dospelým vychádzajúcim z detských Domovou CDR,pri ich štarte do života.

Vďaka pánovi Gabrielovy sa nám podarilo pomôcť 7 mladým dospelým pri ich štarte do života. Ďakujeme

Starosta obce Dolný Oháj Ivan Solár

Ďakujeme pánovi starostovi obce Dolný Oháj za jeho obetavosť pomôcť mladým chalanom ktorý opustili Detský Domov CDR a začali si budovať nový začiatok života .Ďakujeme

Starosta obce Bánov PhDr.Miloš Rybár

Ďakujeme pánovi starostovi obce Bánov za jeho obetavosť pomôcť mladým chalanom pri ich začlenení sa po odchode z Detského Domova CDR do spoločnosti kde vďaka pánovi starostovi sa nám podarilo ubytovať v Bratislave 8 mladých chalanov . Ďakujeme

Starosta obce Trnovec nad Váhom Mgr.Oliver Berecz

Ďakujeme pánovi starostovi obce Trnovec nad Váhom za jeho veľkú pomoc ktorú poskytol mladým chalanom vychádzajúcim z Detských Domovou CDR ,kde vďaka pánovi starostovi môžu mladý začať nový štart do života.A vďaka pánovi starostovi sa nám podarilo nájsť prácu a ubytovanie 8 mladým dospelým. Ďakujeme

starosta obce Chľaba Ing.Gregor Izrael PhD

Ďakujeme pánovi starostovi obce Chľaba v okrese Nové Zámky za pomoc pri poskytnutí pomoci ubytovania mladým dospelým vychádzajúcim z Detských Domovov CDR .Vďaka pánovi starostovi sa nám podarilo pomôcť 5 mladým nájsť si prácu,zaplatiť ubytovanie a je naklonený pomáhať naďalej .Ďakujeme

Starosta obce Hajské Jaroslav Bennár

Ďakujeme pánovi Jaroslavovi Bennárovi starostovi obce Hajské za jeho obetavosť pomôcť mladým deťom vychádzajúcim z Detských Domovou CDR.Kde vďaka pánovi starostovi sme moli pomôcť 4 mladým vrátiť sa do biologickej rodiny a zabezpečiť im nábytok,a iné potrebne veci do domácnosti.Ďakujeme

Starosta obce Jasová

Ďakujeme pánovi starostovi za pomoc pri riešení problematiky mladých dospelích po odchode z detských Domovou.Vo svojej obci Jasová kde je starostom pomáha mladým dospelým odchovancom začleniť sa do spoločnosti.Vďaka pánovi starostovi sa nám podarilo ubytovať 7 mladých dospelích .kde teraz môžu začať žiť svoj život a žiť dôstojný život.Ďakujeme