Tešíme sa na august 23.08.2022

 Prídeme potešiť Deti z Detského Domova v Bratislave na učiteľskej ul.