Našu činnosť je projektovo orientovaná, bez geografického ohraničenia. Pomáhame ľuďom počas celého roka.

Víziou OZ NÁDEJ NA POMOC je udržanie statusu silnej a stabilnej mládežníckej organizácie, ktorá poskytuje služby a produkty pre sociálne slabších. Sústredíme sa na rozvoj mládeže a detí v oblastiach rozvoja osobnosti, demokracie, historického vedomia o Slovensku i o zahraničí.

Naše občianske združenie pomáha sociálne slabším rodinám, menšinám a ľuďom so ZŤP formou vecných a finančných darov.

Svoje pôsobenie rozširujeme do všetkých okresov a krajov Slovenska, na celosvetovej i medzinárodnej úrovni. V našom záujme je vytvorenie početnej členskej základne aktívnych členov, ktorá sa orientuje na realizáciu projektov (služieb a produktov) zameraných na rozvoj detí a mládeže.

Cieľom občianskeho združenia NÁDEJ NA POMOC je získanie spoločenského uznania a povedomia v odbornej i laickej verejnosti pre kvalitu svojej činnosti. NÁDEJ NA POMOC si udržiava ekonomickú stabilitu s výkonným manažmentom.

Hlavné ciele

 • rozvoj osobnosti, najmä detí vychovávaných v detských domovoch a odchovancov detských domovov
 • pomáhať im pri integrácii do spoločnosti, pri hľadaní ubytovania
 • podpora rozvoja demokracie a historického vedomia
 • realizácia pomoci odchovancov z detských domovov do domu na polceste
 • sociálne centrum NÁDEJ Gbelce
 • finančné zbierky
 • kultúrne podujatia
 • pomoc pre sociálne slabšie rodiny, menšiny,  ľudí so ZŤP a ľudí bez domova
 •  spolupráca s inými občianskymi združeniami, nadáciami

Činnosť NÁDEJE NA POMOC je realizovaná najmä týmito základnými programami činnosti:

 • Program celoročných projektov pre deti z detského domova a odchovancov detského domova o  Program pobytových akcií v letných semestroch
 • Program benefičných podujatí
 • Program edičnej činnosti o  Propagácia pomoci sociálne slabším rodinám, menšinám, ľuďom so ZŤP a ľuďom  bez domova

NÁDEJ NA POMOC kladie pri svojich výchovných, vzdelávacích i voľnočasových projektoch dôraz najmä na interaktivitu, osobný zážitok, dotyk, aktívny – zdravý životný štýl, pohyb, pobyt v prírode, táborový život, kritické a tvorivé rozmýšlanie, samostatnosť, otvorenosť, zodpovednosť, toleranciu a konštruktívny prístup k riešeniu problémov. Súčasťou aktivít NÁDEJE NA POMOC je aj oboznamovanie sa s výtvarným umením, hudbou, remeslami, tradíciami, ľudovými zvykmi či históriou vlastného a iných národov.

Projekt Dajme im šancu pre mladých dospelich ktorý odchádzajú z detských domovov. Ďakujeme taktiež našim partnerom projektu CDR Holíč, CDR Skalica, CDR Kolíňany, CDR Topoľčany, ktorý sa podujali spolu s naším združením podať pomocnú ruku pri uplatnení sa v živote. Taktiež ďakujeme našim partnerom ktorý sa rozhodli pomôcť a tak uľahčiť cestu nového štartu života mladým dospelim. ĎAKUJEME

Dakujeme Spoločnosti Kvety pre vás, manželom ktorý sú majiteľmi spoločnosti že sa rozhodli pomôcť mladým dospelim pri ich štarte do života. Bez ich pomoci by sa nám ťažko projekt podaril uskutočniť. Majitelia majú veľké srdce aj pre druhých ktorý potrebujú pomoc, a osud detí žijúcich v detských domovov im od začiatku nebol ľahostajný. Keby na Slovensku bolo takých ľudí viac aj naša krajina by bola lepšia a ľudia by pocítili že osud druhých ktorých nepoznajú im môže zmeniť ich život. Ďakujeme